Test 4

Zadania wielokrotnego wyboru
Czy pamiętasz jakie niezbędne informacje należy zawrzeć w zaproszeniu? Zaznacz je.
Imię i nazwisko zapraszanej osoby.Informację, kto zaprasza.Wiadomość o charakterze spotkania.Czas i miejsce spotkania.Informacje o rodzaju obowiązującego stroju.Czas zakończenia spotkania.Dane nadawcy.Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License